Báo Bộ GTVT: Hưng Yên: Đạt kết quả cao trong công tác thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông Vận tải. Trong những năm qua, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao trong công tác thanh tra chuyên ngành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Bộ GTVT, nguồn bài: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/56859/hung-yen--dat-ket-qua-cao-trong-cong-tac-thanh-tra-chuyen-nganh.aspx

Hưng Yên: Xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm giao thông

Đến nay, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên có 26 người gồm: Thanh tra viên: 11 người; Nhân viên thanh tra: 11 người; Hợp đồng lao động: 04 người.

Kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra: Công tác thanh tra hành chính; Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao; Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật: Ngay từ đầu năm 2018, Sở Giao thông vận tải giao Thanh tra sở chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo sở nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các nội dung trong lĩnh vực ngành quản lý; Trong quá trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã kết hợp với việc hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác khiếu nại, tố cáo và chính sách pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo cho các đơn vị, tổ chức và người dân biết để tuân thủ và thực hiện đúng theo quy định.

9 tháng đầu năm 2018 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hưng Yên, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính với tổng số vụ kiểm tra: 1053 vụ; số vụ phát hiện vi phạm 432 vụ; Số tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính: 4.029.100.000 đồng; Số phương tiện bị tạm giữ: 0 phương tiện; Số giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện bị tước 236 giấy phép. Trong đó:

Vận tải đường bộ: Vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Phát hiện và xử lý đối 11 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt: 134.000.000 đồng; Hoạt động vận tải hành khách: Phát hiện và xử lý đối 156 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt: 778.350.000 đồng; Hoạt động vận tải hàng hóa: Phát hiện và xử lý đối 243 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt: 2.981.500.000 đồng.

Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với 18 đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 doanh nghiệp kinh doanh vận tải, xử phạt 122.000.000 đồng;

Phối hợp với Đoàn Thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của các bến xe trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Thanh tra sở Giao thông vận tải Hưng yên đã lập biên bản và xử lý đối với 01 bến xe và 02 đơn vị kinh doanh vận tải, tổng số tiền xử phạt: 11.500.000 đồng.

Vận tải đường thủy nội địa: Lập biên bản vi phạm hành chính đối với 05 trường hợp, số tiền xử phạt: 1.750.000 đồng; 18 biên bản làm việc đối với các chủ bến, chủ phương tiện hoạt động trên tuyến sông Trung ương: sông Hồng và sông Luộc; 05 biên bản làm việc với chính quyền địa phương là UBND các xã, phường có vị trí hoạt động bến thủy nội địa, điểm đón trả hành khách du lịch, đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương trên thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động và có biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; Đình chỉ hoạt động của 02 bến khách ngang sông là bến Phù Sa và bến Mai Động do chưa có giấy phép mở bến của cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Thanh tra sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các bến khách ngang sông đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện trong mùa mưa bão.

Về công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông: Lực lượng Thanh tra sở đã thường xuyên kiểm tra trên các tuyến đường thuộc sở quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, các hành vi mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường đối với đơn vị thi công trên đường bộ đang khai thác; đình chỉ các hành vi phạm của đơn vị thi công trong hành lang an toàn giao thông khi chưa có giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh đó, Thanh tra sở cũng đã thường xuyên đôn đốc chính quyền địa phương cùng các đơn vị quản lý đường bộ trong việc kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm hành lang an toàn giao thông theo thẩm quyền.

Qua đó, đã Lập 75 biên bản làm việc đình chỉ đối với 47 trường hợp thi công trên đường bộ đang khai thác, san lấp trong hành lang.

giao thông chưa có giấy phép thi công của cơ quan có thẩm quyền và 28 trường hợp xây dựng công trình trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên thường xuyên phối hợp với đơn vị Quản lý đường bộ, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, cưỡng chế giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang, các hành vi chiếm dụng lòng, lề đường và nhiều vi phạm khác.

Với biên chế lực lượng, tình trạng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ còn nhiều hạn chế nhưng với sự quyết tâm của toàn lực lượng và sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Lãnh Đạo Sở Giao thông cũng như Ngành Giao thông vận Tải, kết quả thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên thời gian qua luôn đạt được kết quả cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy những thành công của đơn vị, cán bộ, nhân viên của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hưng Yên quyết tâm, phấn đấu, đoàn kết, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những năm tiếp theo./.

Nguồn: Tạp chí Thanh tra

Tìm kiếm:✨

  • Thanh tra, Xử phạt, Thanh Tra Sở, Bến khách ngang sông, Kinh doanh vận tải, Địa bàn tỉnh Hưng Yên, XỬ LÝ VI PHẠM, Giấy phép, Vận tải, Chuyên ngành, Cơ quan có thẩm quyền, Giao thông vận tải, Thanh tra viên, Sở giao thông vận tải, Đường thủy nội địa, Sở Giao thông, Và Phương, Phạm Của, Đơn vị thi công, Hợp đồng lao động, Đường thủy

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »