Báo Lao Động: Tạm dừng ký hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định 'Tạm dừng ký hợp đồng lao động vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Lao Động, nguồn bài: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/tam-dung-ky-hop-dong-lao-dong-tai-cac-don-vi-su-nghiep-cong-lap-chua-tu-dam-bao-chi-thuong-xuyen-633155.ldo

Theo đó, để phục vụ công tác rà soát biên chế, tổng hợp danh sách, số lượng người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hiện có mặt trong các đơn vị sự nghiệp được đầy đủ, chính xác, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm dừng xem xét việc đề nghị ký hợp đồng lao động vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên thuộc phạm vi UBND tỉnh quản lý.

Riêng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, nếu thiếu nhân lực (do giáo viên, viên chức y tế nghỉ hưu...) và các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cần thiết phải ký hợp đồng lao động để kịp thời bổ sung người làm việc, trong thời gian tỉnh đang rà soát, chưa tổ chức thi tuyển viên chức thì có thể xem xét cho ký hợp đồng có thời hạn. Tuy nhiên, phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, phù hợp với vị trí việc làm; số lượng đề nghị ký hợp đồng lao động ở mức tối thiểu cần thiết, đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao, đến khi tỉnh tổ chức thi tuyển xong viên chức thì chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định, nếu không đạt yêu cầu.

Trước mắt, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sắp xếp, tự cân đối, bố trí, sử dụng hiệu quả số cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng hiện có mặt. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ rà soát biên chế, hợp đồng lao động hiện có mặt, nhu cầu nhân lực cần bổ sung, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định, chuyển sang hợp đồng viên chức có thời hạn.

NGUYỄN HÙNG

Tìm kiếm:✨

  • Hợp đồng lao động, Lao động, Chấm dứt, Viên chức, Làm việc, Tỉnh tổ chức, UBND Tỉnh, Hợp đồng, UBND các huyện, Nhân lực, UBND tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Hùng, Người sử dụng lao động, Kinh tế xã hội, Giáo dục và đào tạo, Tuyển dụng, Biên chế

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »