Báo Nhân Dân: Để thực hiện thành công mục tiêu một triệu doanh nghiệp

Kêt quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 (thực hiện cho cả giai đoạn 5 năm 2012-2017) vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, tính đến ngày 1-7-2017, cả nước có 517.900 doanh nghiệp (DN). Trong đó có 505.100 DN đang hoạt động, số còn lại đã đăng ký thành lập nhưng đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37737702-de-thuc-hien-thanh-cong-muc-tieu-mot-trieu-doanh-nghiep.html

Số lượng DN thành lập mới ở Việt Nam đang tăng trưởng kỷ lục. Hai năm trở lại đây, trung bình mỗi năm có thêm 120 nghìn DN mới ra đời nhưng số DN phá sản, ngừng hoạt động cũng rất cao. Sáu tháng đầu năm nay, trung bình cứ 10 DN được “khai sinh” thì lại có khoảng một nửa trong số đó bị “khai tử”. Xét về quy mô, Việt Nam vẫn thiếu vắng những DN lớn và vừa. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong số hơn 505.100 DN đang hoạt động trên thị trường, chỉ có 10.100 DN có quy mô lớn, chiếm 1,9% tổng số DN trong cả nước, còn lại là DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Riêng DN siêu nhỏ chiếm phần lớn trong cộng đồng DN Việt Nam với số lượng 385.300 DN, tương đương 74,4%. Đây cũng là loại hình DN có mức tăng trưởng nhanh nhất về số lượng trong vòng 5 năm qua nhưng lại tăng trưởng thấp nhất về lao động. Nên nói thêm, sự tăng trưởng nhanh về số lượng của DN nhỏ và siêu nhỏ trong những năm gần đây phản ánh hiệu quả chủ trương khuyến khích khởi nghiệp của Chính phủ cũng như chính sách động viên các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên DN.

Là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước, DN có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Cộng đồng DN có mạnh về chất lượng, đông về số lượng mới tạo được sự thịnh vượng cho nền kinh tế. Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đã đặt mục tiêu đến năm 2020 cả nước có ít nhất một triệu DN hoạt động, trong đó có các DN quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Đây là mục tiêu rất quan trọng cho một giai đoạn tăng trưởng ổn định mới của Việt Nam. Thế nhưng, với tình hình phát triển DN như hiện nay, có thể thấy mục tiêu này đang đặt ra những thách thức rất lớn đòi hỏi sự nỗ lực của cả quốc gia. Bởi từ nay đến năm 2020, mỗi năm cần bổ sung ít nhất 130 nghìn DN hoạt động hiệu quả, tức chỉ tính số DN “sống sót” trên thị trường.

Để đạt mục tiêu nêu trên, Chính phủ cần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính và động viên DN khởi nghiệp. Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện để sớm hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo, nhất là gỡ bỏ các rào cản kinh doanh. Trên cơ sở đó, đột phá trong cải cách môi trường đầu tư để tạo ra các yếu tố thúc đẩy phát triển. Cần cải cách toàn diện theo hướng đề cao quyền tự do kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho sự phát triển của DN. Mở cửa, tạo điều kiện cho DN gia nhập thị trường thôi chưa đủ, quan trọng là vào thị trường rồi, DN có tiếp cận được các nguồn lực vốn, đất đai, lao động để đầu tư sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ hay không. Muốn vậy, môi trường đầu tư cần được cải cách toàn diện, bảo đảm DN được quyền tự do kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Để làm được điều này, rất cần sự phối hợp đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương trong thực thi chính sách, thúc đẩy chương trình quốc gia khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ, tạo khí thế và hiệu quả trong toàn xã hội cũng như cộng đồng DN cả nước.

TÔ HÀ

Tìm kiếm:✨

  • Doanh nghiệp, Kinh doanh, Phản ánh, Chính sách, Chính phủ, Pháp luật, Năm 2017, Thủ tục hành chính, Tổng cục thống kê, Doanh nghiệp việt nam, Các Bộ, Cải thiện môi trường, Việt nam, Và Phát Triển, GDP, Cao Quyền, Vụ thống kê, Kinh tế vĩ mô, Môi trường đầu tư, Môi trường kinh doanh

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »