Báo PL&XH: Phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân

Năm 2016, Luật Hộ tịch chính thức có hiệu lực thi hành. Với nhiều quy định mới mang tính đột phá, việc triển khai thi hành Luật được kỳ vọng sẽ là tạo ra một cuộc cách mạng trong quản lý và đăng ký hộ tịch.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: http://phapluatxahoi.vn/phuc-vu-ngay-cang-tot-hon-nhu-cau-cua-nguoi-dan-122885.html

Tại Hà Nội, qua 3 năm triển khai thực hiện Luật, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn TP được đánh giá đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước ổn định và đi vào nền nếp.

Đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân

Theo quy định của Luật Hộ tịch, thời gian giải quyết đối với hầu hết các việc hộ tịch được rút ngắn so với trước. Trong đó những việc hộ tịch đơn giản, Luật quy định được giải quyết ngay trong ngày, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Người dân cũng có thể lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch mà không phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây. Đáng chú ý, Luật quy định công dân được cấp số định danh cá nhân ngay từ khi đăng ký khai sinh. Đây là quy định mang tính đột phá trong công tác quản lý hộ tịch và quản lý dân cư, là tiền đề quan trọng để tiến tới mục tiêu cắt giảm nhiều loại giấy tờ, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân khi tham gia giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính...

Sau 3 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ sở vật chất phục vụ công tác ký và đăng ký hộ tịch đã và đang ngày càng được cải thiện. UBND các cấp đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị các phương tiện làm việc đảm bảo đáp ứng thực hiện nhiệm vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn TP như: Trang bị máy vi tính, máy in riêng cho công chức làm công tác hộ tịch, máy photocopy, phòng lưu trữ tài liệu, tủ đựng hồ sơ đảm bảo phục vụ cho việc quản lý, khai thác và bảo quản hồ sơ.

Công chức làm công tác hộ tịch xác định được tầm quan trọng của công tác này nên đã tuân thủ trình tự, thủ tục của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tham gia đầy đủ các lớp đào tạo nghiệp vụ, luôn nghiên cứu tìm tòi, học hỏi, nâng cao khả năng, trình độ, nghiệp vụ. Theo đó đã phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của công tác đăng ký hộ tịch ngày càng được nâng cao. Tình trạng “sinh không khai, tử không báo” đã được giảm thiểu. Đa số người dân đã tự giác thực hiện đi đăng ký các sự kiện hộ tịch theo đúng thời gian quy định.

3 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch, công tác hộ tịch trên địa bàn TP Hà Nội ngày càng đi vào nề nếp, phục vụ tốt nhu cầu người dân. Ảnh: T. Hải

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hộ tịch

Một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai Luật Hộ tịch trên địa bàn Hà Nội là TP đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch. Theo Sở Tư pháp Hà Nội, đến nay, 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn Hà Nội đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh. Việc này không những đảm bảo thi hành một cách đồng bộ Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân mà còn giúp các cơ quan quản lý, đăng ký hộ tịch, đăng ký khai sinh có thể theo dõi được toàn bộ quá trình thực thi của các cơ quan trực tiếp thực hiện; ngoài ra có thể tra cứu chéo, không để xảy ra trường hợp một công dân được đăng ký khai sinh tại nhiều nơi.

Bên cạnh đó, việc khai thác, sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch đã mang lại những hiệu quả thiết thực, cụ thể trong công tác cải cách hành chính như: Giảm thao tác, rút ngắn thời gian tra cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời giảm chi phí đi lại của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch.

Hà Nội đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://egov.hanoi.gov.vn/dich-vu-truc-tuyen với tổng số hơn 260.000 hồ sơ hộ tịch đã giải quyết trong 9 tháng đầu năm 2018 (trong đó khai sinh 90.000, khai tử 25.000, kết hôn 30.000, xác nhận tình trạng hôn nhân 70.000, trích lục hộ tịch 50.000 hồ sơ). Từ ngày 1-8-2018, Hà Nội đã triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch tại 17 đơn vị quận, huyện. Theo đó, công dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng internet và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính theo địa chỉ cung cấp, không phải đến cơ quan Nhà nước để thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Hiện TP đang từng bước số hóa toàn bộ sổ hộ tịch với dữ liệu của hơn 7,3 triệu người dân; đã có 3 đơn vị số hóa sổ hộ tịch, gồm: quận Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và Long Biên (tại các quận này, khi công dân có nhu cầu tra cứu thông tin hộ tịch chỉ cần khai thông tin về họ tên, năm sinh là công chức tư pháp- hộ tịch có thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu hộ tịch nhanh chóng, thuận tiện). Các đơn vị còn lại đang triển khai rà soát các loại sổ hộ tịch để chuẩn bị số hóa.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Hà Nội cũng nhìn nhận, công tác đăng ký hộ tịch tại cơ sở còn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Trong đó có những khó khăn, vướng mắc từ các quy định hiện hành. Mặt khác, thực tiễn cũng cho thấy, các việc hộ tịch luôn phát sinh những tình huống hết sức đa dạng, phức tạp. Nhiều trường hợp tuy các sự kiện hộ tịch thường xuyên xảy ra như việc sinh, tử, thay đổi họ, tên, việc xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân, … nhưng lại có nhiều tình tiết phức tạp mà Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành chưa dự liệu và chưa có quy định điều chỉnh, dẫn đến yêu cầu đăng ký hộ tịch vẫn nảy sinh khó khăn, vướng mắc cần giải quyết kịp thời.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc qua 3 năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Hà Nội đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất. Trong đó có kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập như đã nêu ở trên của Luật Hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Thông tư số 15/2015/TT-BTP nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về hộ tịch trong thời gian tới. Hà Nội cũng sẽ phát huy những kết quả đạt được, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp hộ tịch, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Quá trình triển khai thi hành Luật Hộ tịch, với vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND TP quản lý Nhà nước về hộ tịch, Sở Tư pháp đã chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Tư pháp, Kế hoạch của UBND TP. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan.

Sau khi Luật Hộ tịch có hiệu lực thi hành, Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch; biên soạn và phát hành tài liệu để hướng dẫn cơ sở. Tổ chức nhiều hội nghị truyên truyền có nội dung liên quan đến công tác hộ tịch như: Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Cư trú,... cho cán bộ chủ chốt của các phòng, ban, công chức tư pháp- hộ tịch, công chức tiếp nhận hồ sơ hành chính cấp huyện, cán bộ chủ chốt của các xã, phường, thị trấn và công chức tiếp nhận hồ sơ hành chính về công tác hộ tịch.

Quá trình triển khai và thực hiện Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp cũng luôn quan tâm chú trọng công tác hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch theo đề nghị của UBND cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo Phòng Tư pháp khi tham mưu giải quyết hồ sơ đăng ký hộ tịch nếu có vướng mắc, trao đổi ý kiến với Sở để có hướng xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo hồ sơ của công dân được giải quyết đúng thời hạn quy định.

Hàng quý, Sở Tư pháp đều tổ chức giao ban với lãnh đạo Phòng Tư pháp để nắm bắt vướng mắc trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, định hướng các nhiệm vụ chuyên môn, trao đổi, rút kinh nghiệm và giúp công chức tư pháp hạn chế những sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ về hộ tịch.

Thanh Hải

Tìm kiếm:✨

  • Hộ tịch, Luật Hộ tịch, Đăng ký, Luật Cư, Điều chỉnh, Hướng dẫn thi hành, Hồ sơ, Ủy ban nhân dân, Bộ tư pháp, Công chức, Sở tư pháp, Phòng lưu trữ, Luật Căn, Cầu Đăng, Phòng Tư, Chính Như, Hà Nội, Com-pu-tơ, Online, Luật hôn nhân, Máy photocopy, Thủ tục hành chính, Thi hành pháp luật, Cấp xã, Căn cước, Máy in laser, Nền nếp, Nề nếp, Bộ luật dân sự

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »