Báo Thanh Hóa: Huyện Yên Định giải quyết việc làm mới cho trên 4.480 người

Để đạt mục tiêu kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động trong năm 2018, ngay từ đầu năm, huyện Yên Định đã tổ chức điều tra cung - cầu lao động để xác định nhu cầu tuyển dụng lao động và nhu cầu tay nghề đào tạo của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo dạy nghề phù hợp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/portal/pages/7e3tdx/new-article.aspx

Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có vốn đầu tư lớn, thu hút nhiều lao động như: Công ty TNHH Giầy ALENA Việt Nam, Công ty Rose Orchard, Công ty TNHH TSViNa, các nhà máy gạch tuynel... để giải quyết việc làm cho người lao động. Kết quả, đã có hàng chục nghìn lao động địa phương được tiếp nhận làm việc với mức thu nhập trung bình từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng. Riêng Công ty TNHH Giầy ALENA Việt Nam từ đầu năm đến nay đã tuyển mới 5.114 lao động. 9 tháng năm 2018 huyện đã giải quyết việc làm mới cho trên 4.480 lao động, ngoài ra còn có trên 520 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 86,8% kế hoạch năm.

Mai Phương

Tìm kiếm:✨

  • Lao động, Doanh nghiệp, Việc làm, Đào tạo, Tuyển dụng, Làm việc, Giải quyết, Năm 2018, Từ đó, Làm mới, Yên Định, Từ 5, Nhà máy Gạch TUYNEL, Tay nghề, Vốn đầu tư, Thu nhập

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »