Báo Thanh Tra: Tăng cường thanh tra chuyên ngành nhằm giảm nợ đọng BHXH

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong thời gian tới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/tang-cuong-thanh-tra-chuyen-nganh-nham-giam-no-dong-bhxh_t114c1159n139272

Hội nghị cung cấp thông tin BHXH 9 tháng năm 2018

Các chỉ tiêu đều tăng

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2018, BHXH Việt Nam cho biết, trong 9 tháng qua, BHXH Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp.

Trong đó, đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý...

Trong 9 tháng đầu năm 2018, số người tham gia BHXH là 14,31 triệu người, trong đó, BHXH bắt buộc là 14,06 triệu người (đạt 95,5% kế hoạch năm), BHXH tự nguyện là 247.000 người (đạt 74,6% kế hoạch năm); 12 triệu người tham gia BH thất nghiệp (đạt 93,3%); 82,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,6% dân số (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

Tổng số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 238.227 tỷ đồng đạt 72,2% kế hoạch năm; số nợ BHXH phải tính lãi là 6.457 tỷ đồng, chiếm 3,4% kế hoạch thu.

Cùng kỳ, toàn ngành đã thực hiện giải quyết cho 93.812 người hưởng BHXH hàng tháng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2017; 534.038 người hưởng BHXH một lần, tăng 16,2% so với cùng kỳ; 7.311.377 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017; 412.473 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017; 20.378 người hưởng chi phí hỗ trợ học nghề, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2017; 131,4 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, số người được cấp sổ BHXH là 14,22 triệu người đạt 99,4% số người tham gia BHXH; đã bàn giao 12.937.930 sổ BHXH cho NLĐ, đạt 99,58% tổng số sổ BHXH phải bàn giao; cấp thẻ BHYT cho 82,3 triệu người, trong đó, đã cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho 78,65 triệu người, đạt tỷ lệ 99% tổng số người tham gia đã có mã số BHXH.

Giám sát quản lý BHXH đạt được nhiều kết quả ghi nhận

Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại BHXH Việt Nam (tính từ thời điểm ngày 1/1/2017 đến ngày 30/6/2018), Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá: BHXH Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức chuyên ngành trong, ngoài nước đánh giá cao; trở thành một điểm sáng trong triển khai thực hiện các Nghị quyết số 19 của Chính phủ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính của ngành BHXH được người dân, tổ chức ghi nhận.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã thực hiện giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 10 tỉnh, thành phố. Qua đó cho thấy, công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH đã đạt được nhiều kết quả tích cực với các quy trình luân chuyển hồ sơ, chứng từ, trách nhiệm và thời hạn giải quyết được niêm yết và tuân thủ công khai, minh bạch; các thủ tục giải quyết chế độ, chính sách được cải cách, thể hiện trong việc thời hạn giải quyết các chế độ chính sách, cấp lại - đổi sổ BHXH, thẻ BHYT được rút ngắn, nhận được sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân và người tham gia.

Việc thực hiện mô hình "một cửa điện tử tập trung" đã góp phần giảm áp lực về tình trạng thiếu nhân lực của cơ quan BHXH; công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã đáp ứng tốt mục tiêu phục vụ người tham gia, lấy người tham gia làm trung tâm.

Từ nay đến cuối năm 2018, ngoài việc quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như mở rộng đối tượng tham gia; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành nhằm giảm nợ đọng BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người lao động; đảm bảo phục vụ người tham gia chu đáo, kịp thời; quản lý sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT… toàn ngành cần đồng lòng quyết tâm cao hơn nữa trong việc nâng cao đạo đức công vụ, củng cố vững chắc nghiệp vụ chuyên môn và tiếp tục chủ động ứng dụng, tận dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của ngành, nhằm hoàn thiện mục tiêu “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”.

Trần Kiên

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm xã hội, Trợ cấp, Bảo hiểm xã hội việt nam, Bảo hiểm, Tự nguyện, Bảo hiểm y tế, Thất nghiệp, Thai sản, Việt nam, Các Bộ, Năm 2017, Cho biết, Quỹ BHXH, Pháp để, Tâm Như, Trần Kiên, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, Vượt chỉ tiêu, Cải cách hành chính, Người học nghề, Ốm đau, Một cửa, Công vụ, Chứng từ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »