Báo Tin Tức TTXVN: Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Chiều 25/9, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề 'Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/thoi-su/tong-ket-mot-so-van-de-ly-luanthuc-tien-qua-30-nam-thuc-hien-cuong-linh-xay-dung-dat-nuoc-trong-thoi-ky-qua-do-len-cnxh-20180925212400007.htm

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu tại Tọa đàm.

Báo cáo tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hữu Quất nhấn mạnh: Sau 21 năm tái lập tỉnh, 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tỉnh Bắc Ninh đã có bước phát triển vượt bậc trên các lĩnh vực.

Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, đến nay, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp, nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu của cả nước. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm, quốc phòng - an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về các chuyên đề: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và thực hành dân chủ ở địa phương; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở địa phương; hoạt động cầm quyền của Đảng ở địa phương; xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; vận dụng mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị trong quá trình phát triển ở tỉnh; lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội con người, quốc phòng, an ninh đối ngoại của tỉnh.

Tọa đàm nhận được nhiều ý kiến trao đổi của Hội đồng Lý luận Trung ương về: Thực trạng và vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; vai trò và sự cần thiết của HĐND cấp huyện, xã, việc mở rộng bầu cử trực tiếp; sáp nhập bộ máy, tinh gọn tổ chức hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); lộ trình xây dựng, nhất là về nguồn nhân lực và công nghệ trong xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022 theo hướng “Hiện đại, văn minh, sinh thái, tri thức và đô thị thông minh”; những thách thức của tỉnh trong thời gian tới...

Tổng kết Tọa đàm, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu; đánh giá cao Bắc Ninh là Đảng bộ nghiêm túc, kiên định, sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chăm lo đội ngũ cán bộ, coi trọng dân chủ, gần dân, sát dân...

Đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu để Hội đồng Lý luận Trung ương tổng hợp phục vụ Tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

  • Cương lĩnh, Quá độ, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ nghĩa xã hội, Nước Trong, Vấn đề lý luận, Tổng kết, Lý luận, Bắc Ninh, Nguyễn Hữu Quất, Vai trò của, Xây dựng Nhà nước pháp, Đảng bộ, Trung ương 6, Trung Thảo, Phó Chủ tịch thường, Mặt trận tổ quốc việt nam, Dân chủ xã hội chủ nghĩa, Thành phố trực thuộc, Nhà nước pháp quyền, Cách mạng xã hội chủ nghĩa, Xây dựng đảng, Kinh tế xã hội

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »