Báo TNMT: Điện Biên: Kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều 30/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Sở (1/10/2003 – 1/10/2018). Qua đó, đánh giá những kết quả đã đạt được sau 15 năm hình thành và phát triển. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/nganh-tn-mt/dien-bien-ky-niem-15-nam-thanh-lap-so-tai-nguyen-va-moi-truong-1259334.html

Trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, đối mặt với những khó khăn, thách thức, đặc biệt là đối với một số ngành mới được thành lập, song được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ với các Sở ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, ngành tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã có những đóng góp quan trọng trong việc ổn định các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Sau 15 năm, hệ thống cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường được xây dựng, củng cố: Phòng Tài nguyên và Môi trường 10/10 cấp huyện được thành lập; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 10/10 cấp huyện được thành lập và 10/10 cấp huyện đã thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất. Đến nay toàn Sở có 6 phòng chuyên môn, 2 Chi cục quản lý nhà nước và 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; tổng số biên chế được giao là 162 biên chế (45 công chức, 117 viên chức).

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi và tự hào, không thể không khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Khi mới thành lập Sở, chi bộ có 25 đảng viên, đến nay Đảng bộ iện Biên đã có 47 đảng viên với 5 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Sở và các chi bộ nhiều năm liên tục được công nhận là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Sở TN&MT Điện Biên (1/10/2003 - 1/10/2018)

Ông Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên, cho biết: Ngành Tài nguyên và Môi trường đang đứng trước trước những cơ hội thuận lợi, song cũng không ít những khó khăn, thách thức. Để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Sở TN&MT Điện Biên đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tham mưu xây dựng thể chế, hoàn thiện chính sách về Tài nguyên và Môi trường; phát huy tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật; làm tốt công tác chuẩn bị, tranh thủ nguồn vốn đầu tư triển khai thực hiện các dự án được UBND tỉnh Điện Biên giao cho Sở làm chủ đầu tư...

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Điện Biên cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên từng lĩnh vực cụ thể. Phát huy vai trò là một trong những ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngôn Ngọc Khuê nhấn mạnh: Dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Song được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ của các cấp ngành, tổ chức đoàn thể và các địa phương trong tỉnh, ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tìm kiếm:✨

  • Chi bộ, Đảng viên, Sở TN&MT Điện Biên, Công tác, Cấp ủy, Nhiệm vụ, TRONG TỈNH, Tỉnh ủy, Thành lập, UBND tỉnh Điện Biên, Điện Biên, Tài Nguyên và Môi trường, Tư Triển, Sẽ hoàn thành, Trung tâm phát triển, Của các, Cho biết, Chi ủy, Quyền sử dụng đất, Cấp huyện, Viên chức, Lễ kỷ niệm, Quỹ đất, Thể chế, Đảng bộ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »