Báo Đại Đoàn Kết: Thế mạnh lớn nhất là sự đồng thuận

Trước thềm Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp ở tỉnh Sóc Trăng, ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho rằng, thế mạnh lớn nhất của Mặt trận trong những năm qua là sự đồng thuận của người dân. Vì ở đâu nhân dân bức xúc, ở đâu nhân dân cần giúp đỡ, ở đó có cán bộ Mặt trận đến tuyên truyền, vận động, thuyết phục và giúp đỡ. Nhờ đó đã giúp cho chính quyền địa phương giải quyết, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/nguoi-mat-tran/the-manh-lon-nhat-la-su-dong-thuan-tintuc418681

Ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

PV: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan chức năng đã chỉ đạo và hướng dẫn về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 như thế nào, thưa ông?

Ông Dương Sà Kha: Trước hết phải nói rằng, Đại hội Mặt trận các cấp tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra trên tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 18 nên công tác chỉ đạo đại hội được cấp ủy đặc biệt quan tâm, theo tinh thần sắp xếp, tái cơ cấu tổ chức bộ máy cả hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Thông qua Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp Ban Dân vận, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đại hội.

Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng ban hành Công văn số 474 về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 – 2024”. Cùng với đó UBND tỉnh cũng ban hành nhiều Công văn chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, tạo điều kiện tổ chức đại hội.

Về phía Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ đại hội và ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội.

Theo đó, Đại hội MTTQ cấp cơ sở sẽ hoàn thành trong quý I/2019, cấp huyện hoàn thành trước tháng 5/2019 và cấp tỉnh hoàn thành trước tháng 7/2019. Chương trình hành động MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 -2024 phải bám sát nghị quyết của Đảng bộ cùng cấp; đặc biệt chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tập hợp, khơi dậy các nguồn lực, động lực cho sự phát triển, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội.

Thưa ông, trong mỗi kỳ đại hội, đề án nhân sự bao giờ cũng được xem là một trong những khâu quan trọng trong công tác chuẩn bị. Vậy đề án nhân sự của Mặt trận Sóc Trăng tại kỳ đại hội này có gì mới?

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tập trung định hướng chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn về số lượng, tiêu chuẩn đối với nhân sự chủ chốt, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh. Về nhân sự, con người cụ thể do cấp ủy cùng cấp quyết định trên cơ sở các Chỉ thị, Thông tri, Công văn …từ Trung ương đến địa phương làm sao đảm bảo được sự đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, ở nhiệm kỳ này, với sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong tỉnh và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, đề án nhân sự nhiệm kỳ 2019 – 2024 có nhiều điểm rất mới.

Về nhân sự, ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, yêu cầu phải có sự tham gia của Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy cùng cấp. Về hiệp thương nhân sự Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp: ở cấp tỉnh phân công một Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Đảng đoàn đồng thời giới thiệu ứng cử để bầu chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; ở cấp huyện là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận đồng thời được giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; ở cấp xã là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nơi nào có điều kiện thì đồng chí Phó Bí thư, Trưởng Khối dân vận được giới thiệu ứng cử kiêm chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Về nhân sự cấp phó: cân đối bố trí dựa trên đề án tổng thể chung của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phân bổ cho khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Mặt bằng chung số lượng cấp phó chuyên trách ở 3 cấp đều giảm 1 người so với nhiệm kỳ trước (cấp tỉnh 3 người, cấp huyện 2 người và cấp xã 1 người).

Nhìn lại những công việc đã làm sau gần một nhiệm kỳ, ông có thể cho biết, đâu là nét nổi bật, là thế mạnh của MTTQ tỉnh Sóc Trăng?

- Từ năm 2012 đến nay, hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đều được UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc hoặc Cờ Thi đua xuất sắc toàn diện. Đạt được thành tích chung đó, trước hết phải kể đến đó là sự đồng thuận, tín nhiệm của đông đảo các tầng lớp nhân dân; sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của cán bộ MTTQ các cấp; sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh, các sở ban, ngành và chính quyền các cấp; sự đồng tình, ủng hộ, phối hợp hành động của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên ủy ban; đặc biệt là sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng trong tỉnh.

Theo tôi, để đạt được những kết quả trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phối hợp phát huy được sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà. Đây là lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh. Phương châm hành động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh là “vì lợi ích nhân dân, vì lợi ích quốc gia, dân tộc”, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ở đâu có xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, ở đâu nhân dân bức xúc, ở đâu nhân dân cần giúp đỡ, ở đó có cán bộ Mặt trận đến tuyên truyền, vận động, thuyết phục và giúp đỡ. Nhờ đó đã giúp cho chính quyền địa phương giải quyết, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội, được Tỉnh ủy giao phó nhiều trọng trách, được nhân dân tin tưởng, nhất là được sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc, tín đồ các tôn giáo và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong tỉnh.

Để các cấp tổ chức thành công Đại hội, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị những công việc cần làm như thế nào trong thời gian sắp tới, thưa ông?

- Mặt trận tỉnh Sóc Trăng đã thành lập ban và các tiểu ban kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội. Hiện chúng tôi đang cho rà soát việc thực hiện Đề án tổng thể số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng “Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh, tinh gọn hoạt động, có hiệu lực, hiệu quả” để chuẩn bị cho nhân sự đại hội. Đồng thời, tập trung chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền.

Sau khi Ban hành kế hoạch về “Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024”, chúng tôi đã triển khai trong toàn hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, dự kiến đầu tháng 10/2018 sẽ tổ chức Lễ phát động thi đua ở cấp tỉnh.

Theo đó, các địa phương trong tỉnh cũng có văn bản đăng ký các công trình, sản phẩm, phần việc để hưởng ứng, kết quả về số lượng, giá trị công trình phần việc cụ thể sẽ được công bố tại buổi lễ phát động. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã và đang thực hiện 2 công trình (xây dựng cầu giao thông nông thôn và nhà Đại đoàn kết) và 1 phần việc (xây dựng mô hình hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo), với tổng giá trị thực hiện trên 16 tỷ đồng.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quốc Trung - Hồng Tài (thực hiện)

Tìm kiếm:✨

  • Nhiệm kỳ, Đại hội, Nghị quyết, Đảng bộ, Ban chấp hành, Thi đua, Lần thứ, Công tác, Mặt trận tổ quốc việt nam, Trung ương đảng, TRONG TỈNH, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đã giúp, Đại hội đại biểu toàn quốc, Tỉnh Sóc Trăng, ĐOÀN ĐỒNG, Nhà Đại đoàn kết, Mạnh Đại, Nhà tu hành, Thường vụ tỉnh ủy, Đại đoàn kết dân tộc, Đợt thi đua, Cấp xã, Tốt đời đẹp đạo, Đồng bào các dân tộc, Từ trung ương đến địa phương

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »