Báo Đại Đoàn Kết: Triển khai công tác dân tộc bằng nhiều việc làm cụ thể

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, trong thời gian tới, Mặt trận tỉnh Quảng Bình và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc bằng nhiều việc làm cụ thể.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đại Đoàn Kết, nguồn bài: http://daidoanket.vn/mat-tran/trien-khai-cong-tac-dan-toc-bang-nhieu-viec-lam-cu-the-tintuc418648

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 1/10, Đoàn kiểm tra của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã đến làm việc tại tỉnh Quảng Bình về việc sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”.

Trong 3 năm, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hỗ trợ và tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ của các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 1, Mặt trận các cấp ở tỉnh Quảng Bình đã tăng cường đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo 5 nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 1 trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", Mặt trận các cấp ở Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với đồng bào người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân đã triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chú trọng phát huy các nhân tố mới để xây dựng đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín.

Năm 2017, Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã triển khai hỗ trợ xây dựng 46 nhà ở cho bà con vùng dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo vùng bị lũ lụt năm 2016 và thường xuyên bị thiên tai ở xã Lâm Hóa, xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa) với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng. Năm 2018, Mặt trận tỉnh tiếp tục hỗ trợ xây dựng 37 nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) với số tiền hơn 2,9 tỷ đồng và 3 nhà ở xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy) với tổng số tiền 120 triệu đồng.

Tiếp đó, Mặt trận tỉnh Quảng Bình đã triển khai Đề án số 85 về “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017 - 2018” với 1.000 con bò cái lai với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Năm 2018 Mặt trận tỉnh tiếp tục hỗ trợ thêm 500 con với số tiền 7,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mặt trận đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức giao 50 con bò trị giá 750 triệu cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 9 xã của 5 huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn trong đồng bào dân tộc như công tác cấp đất rừng sản xuất cho đồng bào còn chậm; chính sách hỗ trợ phát triển, bảo vệ rừng cho hộ đồng bào thiểu số còn hạn chế. Vấn đề nhà ở và nước sạch của đồng bào còn gặp khó khăn; trình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đang còn cao; việc vận động đồng bào đóng góp xây dựng nông thôn mới còn thấp…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời tiếp thu những ý kiến đề xuất trong 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 1 ở tỉnh Quảng Bình.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, trong thời gian tới, Mặt trận tỉnh Quảng Bình và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong công tác dân tộc bằng nhiều việc làm cụ thể; huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Bình.

Xuân Thi

Tìm kiếm:✨

  • Biên phòng tỉnh, Nguyễn Hữu Dũng, Đồng bào, Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam, Về nội dung, Quảng Bình, Tổ chức Đoàn, Bộ đội, Dân tộc thiểu số, Công tác, Triển khai, Xã Tân Trạch, Cấp ủy, Đồng bào các dân tộc, Thượng Trạch, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, CÔNG TÁC DÂN, NHỮNG Ý KIẾN, Mùa rẫy, Cơ sở hạ tầng, Huyết thống, Đoàn chủ tịch, Người dân tộc thiểu số, Đời sống vật chất

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »