Báo Đầu Tư: Đà Nẵng tiếp nhận dự án phát triển giáo dục và kỹ năng cho học sinh khó khăn

UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt tiếp nhận dự án 'Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng', do Tổ chức Pacific Links Foundation tài trợ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/da-nang-tiep-nhan-du-an-phat-trien-giao-duc-va-ky-nang-cho-hoc-sinh-kho-khan-d88797.html

Với tổng giá trị tài trợ trên 2,2 tỷ đồng, dự án sẽ cấp học bổng cho 312 học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2018-2019 dưới dạng tiền mặt để chi trả các khoản học phí, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, học phụ đạo, phương tiện đi lại và ở trọ.

Ngoài ra, dự án cũng tài trợ khóa học tiếng Anh mùa hè diễn ra trong 2 tháng hè nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh và các kỹ năng mềm, định hướng tốt hơn về nghề nghiệp cho 8 học sinh trung học phổ thông lớp 10 và 11; 21 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tham gia trại hè định hướng tương lai; 100% các em học sinh tham gia dự án được tham gia các lớp tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng tự học tiếng Anh qua mạng; 100% học sinh ở các trường tham gia dự án được truyền thông về phòng chống mua bán người.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

UBND thành phố giao Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và phân bổ kinh phí đối ứng cho dự án theo các quy định về chế độ, định mức và tiêu chuẩn chi tiêu hiện hành.

Dự án “Học bổng phát triển giáo dục và kỹ năng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” nhằm hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên thành phố Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn giảm thiểu nguy cơ bỏ học, nâng cao chất lượng học tập, trang bị kỹ năng sống cần thiết và nâng cao nhận thức về ngành nghề tương lai.

Hoàng Anh

Tìm kiếm:✨

  • Học bổng, Học sinh, Học tập, Tài trợ, Sinh viên, Kinh phí, Lãnh đạo, Các em học sinh, Năm học 2018-2019, Đà Nẵng, Viên Thành, Tiếng Anh qua mạng, Phi Chính phủ nước ngoài, Chính phủ về, Viện trợ không hoàn lại, Phương tiện đi lại, Quản lý tài chính, Kỹ năng sống, Sách giáo khoa, Học phí

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »