Báo Chính Phủ: Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án 'Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam, pha II, 2018-2020' sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/tang-cuong-bao-ve-nuoc-ngam-tai-viet-nam/348088.vgp

Ảnh minh họa

Mục tiêu của Dự án bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất hiệu quả và bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, phòng tránh suy giảm mực nước, xâm nhập mặn và sụt lún đất do khai thác nước dưới đất tại các tỉnh ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả chủ yếu của dự án là tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước ở địa phương; cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về nước dưới đất trong vùng dự án; sử dụng cơ sở thong tin dữ liệu vào quản lý và hoạch định chính sách về tài nguyên nước.

Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, quản lý và đối tượng sử dụng nước về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; tăng cường năng lực điều tra, đánh giá, bảo vệ về quản lý tài nguyên nước dưới đất cho các cơ quan tham gia dự án.

Dự án được thực hiện trên toàn quốc, thời gian thực hiện 4 năm, từ năm 2018-2022.

Cơ quan chủ quản của Dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.468.804 USD.

Minh Hiển

Tìm kiếm:✨

  • Tài Nguyên Nước, Của dự án, Nước ngầm, Dữ liệu, Minh Hiển, Chính phủ Đức, Dự án, Hoàn lại, Thác nước, Bộ tài nguyên và môi trường, Quản lý, Đồng Và, Oda, Mực nước, Đồng bằng sông cửu long, Lún sụt, Cơ sở dữ liệu, Tài nguyên, Biến đổi khí hậu

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »