Báo Thanh Tra: Huyện kết luận có nội dung tố cáo đúng

Sau khi Báo Thanh tra có bài phản ánh 'Huyện cấp thừa sổ đỏ, dân thiếu đất xây nhà?', mới đây UBND huyện Lạc Thủy đã có thông báo kết luận đơn tố cáo (TC) của công dân, trong đó, khẳng định vụ việc TC là có thật và có nội dung TC đúng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/huyen-ket-luan-co-noi-dung-to-cao-dung_t114c39n139440

Khu đất huyện Lạc Thủy cấp thừa sổ đỏ khiến vụ việc phát sinh khiếu tố. Ảnh: T.A

Theo Thông báo kết quả giải quyết TC số 74/TB-UBND ngày 28/8/2018 của UBND huyện Lạc Thủy, nội dung TC việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trịnh Xuân Nghị tăng 12m2 như công dân TC là đúng, song không phải do UBND xã Đồng Tâm đề nghị mà do Phòng Địa chính Nông nghiệp cũ, nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trình UBND huyện ký.

Về nội dung TC ông Đinh Văn Sáu, UBND huyện kết luận, ông Sáu - Phó trưởng Phòng TN&MT (đã nghỉ hưu) là người trực tiếp tham mưu cho UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trịnh Xuân Nghị tại thửa đất số 49 từ 88,0m2 lên 100m2, tăng so với diện tích đất được giao là 12m2.

“Như vậy, ông Sáu là người có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước, ông Sáu đã nhận trách nhiệm về việc này”, văn bản của UBND huyện khẳng định.

Cận cảnh khu đất. Ảnh: T.A

Cũng theo thông báo của UBND huyện, các nội dung TC của công dân nêu là có thật và có nội dung TC đúng, có nội dung TC chưa đúng.

Về xử lý trách nhiệm cá nhân, ông Sáu đã nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo huyện Lạc Thủy, đối chiếu với Khoản 2, Điều 206 của Luật Đất đai 2013 thì ông Sáu là người trực tiếp gây thiệt hại cho Nhà nước, phải bồi thường thiệt hại cho Nhà nước hoặc người bị thiệt hại. Yêu cầu ông Sáu nộp số tiền bồi thường sau khi xác định được giá trị thiệt hại theo quy định để khắc phục hậu quả.

UBND huyện Lạc Thủy giao Phòng TN&MT huyện phối hợp với UBND xã Đồng Tâm, Chi cục Thuế Lạc Thủy xác định giá trị thiệt phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế để bồi thường thiệt hại cho người có liên quan.

Sau khi xác định xong giá trị phải bồi thường, Phòng TN&MT có trách nhiệm yêu cầu, đôn đốc ông Sáu thực hiện bồi thường theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, UBND xã Đồng Tâm phải tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời những tồn tại trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Phối hợp với Phòng TN&MT, ông Sáu khắc phục những tồn tại trong quản lý đất đai tại địa phương, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của công dân...

Theo quan điểm của một luật sư (Đoàn Luật sư Hà Nội) trong trường hợp vụ việc này, về mặt hậu quả đã xảy ra như thông báo kết luận của UBND huyện Lạc Thủy.

Cụ thể, Nhà nước bị thiệt hại và người dân (hộ đang có quyền sở hữu đối với thửa đất thiếu đất do đất liền kề bị cấp thừa 12m2) cũng bị thiệt hại.

Do đó, trách nhiệm được xác định đối với không chỉ người trực tiếp tham mưu cho UBND huyện ký ban hành “sổ đỏ” tăng sai diện tích, mà trách nhiệm cao hơn thuộc về lãnh đạo UBND huyện Lạc Thủy - người kí ban hành quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai.

Bởi vậy, cấp có thẩm quyền có thể xử lý trách nhiệm của cả cá nhân tham mưu và cá nhân đại diện ký ban hành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai.

Về phía người bị thiệt hại do việc cấp đất sai bị thiếu đất thì hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền thu hồi quyết định cấp “sổ đỏ” sai để cấp lại cho đúng.

Tràng An

Tìm kiếm:✨

  • UBND Huyện, Ông Sáu, UBND huyện Lạc Thủy, Thửa đất, Sổ đỏ, Phòng TN&MT, UBND xã Đồng Tâm, Lạc Thủy, Bồi thường, Tham mưu, Ban hành, Đất đai, Quyền sở hữu, Đinh Văn Sáu, Ngày 28/8/2018, Phòng địa chính, Thiệt hại thực tế, Cục thuế, Đoàn luật sư, Luật đất đai, Địa chính, Cấp có thẩm quyền, Cơ quan có thẩm quyền

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »